... nejen elektrotechnický velkoobchod

Lamela electric

Zahájení kabelářské výroby v Chyších se datuje již od roku 1970, kdy v bývalé provozovně pražského Kabla Hostivař byly vyráběny jen nízkofrekvenční kabely a kabely pro letecké palubní sítě spolu s tažením a cínováním měděných drátů. Od května 1992 začala nová etapa této výroby, kdy byla ustavena Kabelovna Chyše, jako odštěpný závod akciové společnosti Lamela se sídlem v Sušici, společnosti s ryze českým kapitálem. V průběhu dalších let došlo postupně k vybudování všech složek zajišťujících plné fungování nejen výroby, ale především obchodu, což umožnilo, aby se Kabelovna Chyše se svojí produkcí již natrvalo umístila na českém trhu. S cílem usnadnit orientaci v zaměření činnosti společnosti došlo v listopadu 2004 ke změně jména na Lamela Electric, a.s. Po roce 2000 byly výrazně zvýšeny především výrobní kapacity o kompletní izolační a plášťové linky a o řadu dalších strojů a zařízení nejen pro výrobu kvalitních kabelů, ale umožňujících i zvýšení produktivity práce a celkové efektivity činnosti celého závodu. Významnou pomocí v tomto směru byly možnosti, které dávaly rozvojové programy s finanční podporou EU, které byly využívány pro plnění strategických cílů společnosti. Pro realizaci jednoho ze strategických cílů společnost, aby se Kabelovna Chyše profilovala jako dodavatel kabelů pro speciální použití, bylo i vytvoření věcných a personálních podmínek pro vlastní vývojovou základnu. Ve svém výrobním programu se Kabelovna Chyše v současné době zaměřuje především na výrobu, vývoj a zvýšení užitných vlastností bezhalogenních oheň retardujících kabelů, extraflexibilních kabelů pro průmyslové aplikace v robotice, kabelů pro sběrnicové BUS systémy, kabelů pro měření a regulaci a kabelů pro přenos dat s vysokými technickými parametry. Všechny tyto výrobky jsou vyráběny a dodávány v mnoha variantách provedení tak, aby vyhovovaly i nejnáročnějším požadavkům zákazníků. Vývojová kapacita a zkušenosti výroby umožnily u těchto výrobků splnit vysoké nároky na požární bezpečnost a ochranu osob požadované nejen legislativou ČR a EU, ale i speciální požadavky např. pražské metro. Vysoká kvalita výrobků a procesů je zcela samozřejmou podmínkou veškeré jejich činnosti. Jakost chápou jako dodání výrobku plně odpovídajícího vzájemně odsouhlasené technické specifikaci, za předem stanovenou cenu, ve stanoveném čase a na stanovené místo vč. potřebného technického servisu a odborného poradenství. Těmto komplexním požadavkům odpovídá i zavedený systém řízení jakosti EN ISO 9001:2008, který je každoročně s úspěchem auditován.O dobrém jméně výrobků Kabelovny Chyše svědčí i to, že se lze s nimi setkat na řadě významných staveb, ať se již jedná o kancelářské, správní nebo administrativní budovy, nemocnice, školy, hotely, objekty občanské vybavenosti, ale i o stavby dopravní infrastruktury, pražské metro, jaderné elektrárny, zabezpečení železnic, letiště, řízení letového provozu a řada dalších.
SpinnerČekejte
Tato webová stránka používá cookies
Abychom Vám dopřáli co nejlepší používání našeho webu, ukládáme do Vašeho prohlížeče malé soubory - cookies. Ty slouží k tomu, aby se Vám s webem dobře pracovalo, abychom mohli vyhodnocovat jeho návštěvnost a případně Vám usnadnili návrat k nám pomocí přesně cílené reklamy. Podle zákona některé typy cookies můžeme ukládat jen s Vaším souhlasem.