... nejen elektrotechnický velkoobchod

Organizace: ELEKTRO S.M.S., spol. s r.o.
Příslušná osoba: Bc. Miroslava Stehlíková
Telefonní linka: +420 771 287 345
E-mail: whistleblowing@elektrosms.cz

Na základě směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019, o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie (dále jen „Směrnice“), zavedla společnost ELEKTRO S.M.S., spol. s r.o. vnitřní oznamovací systém, který je určen osobám, které se v souvislosti s prací nebo jinou obdobnou činností dozvěděly o protiprávním jednání, které porušuje právní předpis spadající do jedné z oblastí vymezených Směrnicí.

Osobě, která měla oprávněné důvody se domnívat, že oznámené informace o porušení byly v době oznámení pravdivé a že tyto informace spadaly do oblasti působnosti Směrnice, a která podá v souladu se Směrnicí oznámení prostřednictvím vnitřního nebo externího oznamovacího systému, bude poskytnuta ochrana dle Směrnice. Tato ochrana spočívá např. v zákazu uplatnění odvetného opatření vůči oznamovateli a dalším fyzickým i právnickým osobám (např. kolegům, pomocníkům oznamovatele, osobám oznamovateli blízkým, právnickým osobám, jejichž společníkem je oznamovatel atd.). Rovněž bude zajištěna důvěrnost vztahující se k totožnosti oznamovatele (případně dalších dotčených osob) a k informacím uvedeným v oznámení.

Způsoby podání oznámení:

  • prostřednictvím e-mailu: whistleblowing@elektrosms.cz
  • prostřednictvím telefonní linky: +420 771 287 345
  • osobně po předchozí písemné nebo telefonické domluvě s příslušnou osobou
  • vyplněním níže uvedeného formuláře

Odeslat oznámení:
Popište co nejpodrobněji protiprávní jednání. Můžete zůstat anonymní, nebo uvést své kontaktní údaje.
 

 

Bližší informace vztahující se k oznamování porušování práv EU jsou uvedeny ve Směrnici a dále v Metodice k přímé aplikovatelnosti směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie.

SpinnerČekejte
Tato webová stránka používá cookies
Abychom Vám dopřáli co nejlepší používání našeho webu, ukládáme do Vašeho prohlížeče malé soubory - cookies. Ty slouží k tomu, aby se Vám s webem dobře pracovalo, abychom mohli vyhodnocovat jeho návštěvnost a případně Vám usnadnili návrat k nám pomocí přesně cílené reklamy. Podle zákona některé typy cookies můžeme ukládat jen s Vaším souhlasem.