... nejen elektrotechnický velkoobchod

Princip, benefity a budoucnost fotovoltaické technologie

V případě zájmu o instalaci fotovoltaického systému nás kontaktujte zde.
 

Princip fungování fotovoltaické technologie

Nejviditelnějším prvkem fotovoltaické technologie jsou panely složené z mnoha solárních článků. Ty využívají sluneční energii, kterou přeměňují na námi požadovanou elektrickou energii. Pokud se zaměříme na jednotlivé solární články, zjistíme, že každý je vyroben z křemíku a má dvě vrstvy. Jedna má kladný náboj a druhá záporný. Ve chvíli dopadu slunečního záření na tyto vrstvy se elektrony ve vrstvách uvolní a tím vytvoří elektrický proud, který je poté shromážděn a přeměněn na použitelnou elektrickou energii.

img1.jpg

Nejčastěji jsou fotovoltaické panely umisťovány na střechy budov nebo v některých případech i přímo na zem v blízkosti budovy ve které je nainstalovaný střídač, k němuž jsou panely připojeny. Panely generují stejnosměrný proud a tento střídač ho mění na střídavý, který už můžeme použít v domácnostech nebo v průmyslu. Jen málokdy budou fotovoltaické panely produkovat přesně tolik energie, kolik potřebujeme. V takovou chvíli jsou dvě možnosti. Přebytečnou energii ukládat do baterií nebo ji prodávat zpět do elektrické sítě.

Benefity fotovoltaické technologie

Není žádným překvapením, že fotovoltaická technologie má mnoho výhod, které z ní dělají populární variantu pro výrobu energie. Níže si ve stručnosti ukážeme několik hlavních výhod, které fotovoltaická technologie má:

 1. Jde o obnovitelnou energii. Dokud bude existovat Slunce, bude produkovat energii. Je více než pravděpodobné, že za našeho života půjde o nevyčerpatelný zdroj energie, který je současně i obnovitelný.
 2. Snižuje náklady na energii. Závislost na energetických zdrojích mimo naši kontrolu nemusí být problém, ale současně je energetická soběstačnost něco, co nejenže snižuje náklady na energii, ale také dává určitý pocit jistoty.
 3. Dlouhá životnost. Fotovoltaické panely jsou sice pokročilá technologie, ale ve své podstatě jde o jednoduchý produkt, který má skvělé předpoklady mít dlouhou životnost a mnoho let fungovat bez jakékoli údržby.
 4. Čistá energie. Více než kdy dříve se dnes klade důraz na životní prostředí, a proto by fotovoltaická energie měla být jasnou volbou. Jde o čistou energii bez emisí a negativních dopadů na naše okolí.

img2.jpg

Budoucnost fotovoltaické technologie

Vzhledem k tomu, že jde o relativně přelomovou technologii, dochází v její oblasti k rychlým inovacím a neustálému vývoji. Snahou je, aby se tato technologie stala ještě účinnější, udržitelnější, ale i dostupnější. Níže proto uvádíme několik hlavních trendů, které v oblasti vývoje fotovoltaické technologie můžeme očekávat:

 1. Zlepšení účinnosti. Učinit fotovoltaickou technologii efektivnější lze několika způsoby, přičemž jedním z nich je zvýšení účinnosti samotných solárních článků a tím celých fotovoltaických panelů. Vyšší účinnost zajistí více energie ze stejné plochy. Na zvyšování účinnosti výrobci fotovoltaických panelů pracují takřka neustále.
 2. Snížení nákladů. Výrobci také pracují na snižování nákladů na výrobu solárních panelů, aby se pro firmy i domácnosti staly dostupnější. Současně se snížením pořizovacích nákladů je cílem snížit náklady na údržbu i instalaci fotovoltaických systémů.
 3. Bateriový systém. Nadbytek vyprodukované elektrické energie můžeme prodávat zpět do sítě, nebo v případě, že ho chceme uložit na pozdější použití, potřebujeme bateriový systém, který toto uložení umožní. Díky tomu mohou být firmy nebo i domácnosti méně závislé na elektrické síti. A právě bateriový systém je jedna z oblastí, kde probíhá intenzivní vývoj.
 4. Integrace s dalšími technologiemi. Pryč je doba, kdy fotovoltaická technologie byla samostatným systémem. Dnes už se běžně stává součástí systémů, které zahrnují technologie jako jsou elektromobily, chytré domácnosti a další. Elektromobily mohou být nabíjeny energií ze solárních panelů a chytré domácnosti mohou být řízeny a sami řídit domácnost tak, aby byla energie ze solárních panelů využita s největší možnou efektivitou.
 5. Inovace v materiálech. Průlom v dříve zmíněné oblasti snižování nákladů se výrobci snaží dosáhnout i inovací v materiálech a výrobních procesech. Chtějí toho dosáhnout pomocí tiskových metod, nanotechnologie a dalších nejmodernějších procesů.
 6. Využití v průmyslu. Popularita solárních technologií roste a tím s sebou přináší průmyslové využití a s nimi například velké solární elektrárny. Ty mohou produkovat takové množství elektrické energie, které obslouží mnoho podniků a domácností.
 7. Smart grid. Fotovoltaické systémy se stávají součástí chytrých sítí, které umožňují efektivní správu a distribuci energie. Tyto sítě umožňují vlastníkům fotovoltaických systémů prodávat nadbytečnou energii zpět do sítě a využívat ji v době, kdy je potřeba.

img3.jpg

Závěrem můžeme říci, že fotovoltaická technologie se stává stále výkonnější, spolehlivější ale i dostupnější. Společně s tím dochází k nárůstu zájmu o obnovitelné zdroje energie, a tak se dá očekávat, že fotovoltaická technologie bude v budoucnu hrát klíčovou roli při zajišťování energetické nezávislosti a současně při snižování dopadů energetiky na životní prostředí.

V našem e-shopu můžete zakoupit jednotlivé produkty pro fotovoltaické systémy.

Mohlo by vás zajímat:

SpinnerČekejte
Tato webová stránka používá cookies
Abychom Vám dopřáli co nejlepší používání našeho webu, ukládáme do Vašeho prohlížeče malé soubory - cookies. Ty slouží k tomu, aby se Vám s webem dobře pracovalo, abychom mohli vyhodnocovat jeho návštěvnost a případně Vám usnadnili návrat k nám pomocí přesně cílené reklamy. Podle zákona některé typy cookies můžeme ukládat jen s Vaším souhlasem.