... nejen elektrotechnický velkoobchod

1a2-(1).jpg

Obr. 1: průnik radonu z podloží a odvětrání; obr. 2: ovládání centrálního řízeného větrání

Co je radon a jaký vliv má na naše zdraví

Radon (Rn) je přírodní, všudypřítomný, radioaktivní plyn. Měří se v becquerelech na metr krychlový (Bq/m3). Uran vyskytující se v různé míře ve všech částech zemské kůry, se při rozpadu přeměňuje na radon. Ten se pak dále přeměňuje na další radioaktivní látky (např. olovo, bizmut či izotopy polonia). Tyto radioaktivní látky se při vdechování zachycují v dýchacích cestách.

Dle dostupných údajů se odhaduje, že celoživotní pobyt člověka v domě s koncentrací radonu 400 Bq/m3 způsobí u 1 až 2 lidí ze sta rakovinu plic. Jiné zdroje uvádějí riziko již při koncentraci 150 Bq/m3. Přičemž rostoucí koncentrace riziko úměrně zvyšuje. (∆)

Koncentrace radonu v rodinných domech v ČR

Z informací, které jsme zmínili výše, je jasně patrné, že radonové riziko je dobré nepodceňovat. Jak je na tom s koncentrací radonu právě Vaše lokalita nebo obec, si můžete vyhledat na dostupných radonových mapách: mapa SÚRO (Státní ústav radiační ochrany), mapa České geologické služby a SÚJB (Státního úřadu pro jadernou bezpečnost).

03.jpg 04.jpg

Konkrétní příklad z reálného domu

Abychom Vám problematiku ještě více přiblížili, připravili jsme pro Vás výsledky z měření radonu, které jsme prováděli u jednoho našeho klienta. Ten právě hledal vhodné dodatečné řešení pro odvětrání radonu z domu z důvodu naměření vysokých hodnot specializovanou firmou.

Podívejte se, jak vypadaly hodnoty z měření: před instalací centrálního řízeného větrání při běžném režimu domácnosti při větrání klasicky nárazově okny a po instalaci automatického centrálního větrání.
5a6-(1).jpg

Graf 1: měření koncentrace radonu v RD bez řízeného větrání; graf 2: měření koncentrace radonu v RD po instalaci řízeného větrání

Měření koncentrace radonu v RD po instalaci řízeného větrání

Z uvedených hodnot je vidět, že odvětrání radonu pomocí instalace řízeného větrání (se správným zaregulováním odbornou firmou) může opravdu výrazně snížit koncentraci radonu. Nemluvě pak o zvýšeném komfortu vnitřního prostředí, vyšší kvalitě vzduchu, snížení hodnot CO2 a mimo jiné zlepšení kvality spánku, průběžném odvětrávání dalších škodlivých látek (VOC) vznikajících při běžné činnosti domácnosti a úspory tepla za vytápění.

Jak jste již jistě pochopili, pro snížení koncentrace a vlivu radonu v domácnostech je klíčové jeho odvětrávání. Možná si ale říkáte, že zrovna u Vás je to určitě v pohodě, nebo že máte protiradonovou izolační fólii, tak není co řešit. Ale přeci jen, nechtěli byste si tuto informaci ověřit?

Řešení odvětrání radonu v rodinných domech

Řešení radonové situace se bude pravděpodobně lišit podle toho, jaký typ objektu máte a v jaké je fázi (projekt, hrubá stavba, rekonstrukce, obydlený dům či byt).

Návrh protiradonových opatření v případě naměřené vysoké koncentrace radonu navrhne Váš projektant. V zásadě však jsou 2 možnosti – odizolování a odvětrávání. Nejčastějším řešením v případě projektu pro novostavbu je určitě použití protiradonové izolační fólie. Jedná se o krok, který nelze udělat dodatečně.

Ochranu svého zdraví ale můžete i tak ještě podpořit nebo vyřešit instalací centrálního řízeného větrání. Pokud si nejste 100% jisti, zda se pro takové řešení rozhodnete, určitě doporučujeme jej zpočátku alespoň nezávazně poptat, případně ve fázi hrubé stavby udělat přípravu. Nicméně máme zkušenosti i s instalací do novostaveb i hotových zabydlených domů.

7a8a9.jpg

Foto: ukázky z realizací techniky V-system 

A věděli jste, že ve chvíli, kdy stát vyhlásí výzvu je možné na objekty splňující požadavky požádat o finanční příspěvek (dotaci) na protiradonové opatření pro stávající objekty?

Požádat o řešení snížení koncentrace radonu (kontaktujte nás)

Zdroje informací použitých v článku: Státní ústav radiační ochrany SÚRO, v.v.i, Státní úřad pro jadernou bezpečnost SÚJB, Radonový program České republiky, International Agency for Research of Cancer / World Health Organization WHO

O společnosti V-systém: Technologie pro moderní a úsporné bydlení: komplexní služby od nabídky zdarma, nezávazné obhlídky, detailního návrhu, přes dodání a realizaci až po vyřízení PENB a pomoc s dotací od expertů v oboru. Se spolehlivou technickou podporou po celé ČR a SR. Elektrické podlahové vytápění, řízené větrání s rekuperací tepla, fotovoltaická elektrárna, chytrá regulace iWWT pro ovládání všech technologií.

SpinnerČekejte
Tato webová stránka používá cookies
Abychom Vám dopřáli co nejlepší používání našeho webu, ukládáme do Vašeho prohlížeče malé soubory - cookies. Ty slouží k tomu, aby se Vám s webem dobře pracovalo, abychom mohli vyhodnocovat jeho návštěvnost a případně Vám usnadnili návrat k nám pomocí přesně cílené reklamy. Podle zákona některé typy cookies můžeme ukládat jen s Vaším souhlasem.