... not only electrotechnical wholesale
This site uses cookies to provide services, customize ads, and analyze traffic. By using this site you agree to this.
Open filter Close filter

Metal detectors

Zařízení, které reaguje na kov. V elektrotechnice se používá např. k dohledávání kabelů pod omítkou.
 
SpinnerWait