... nejen elektrotechnický velkoobchod

SICK

Společnost založená roku 1946 je svými více než 50 dceřinými společnostmi a majetkovými účastmi i velkým počtem zastoupení přítomna po celém světě. V obchodním roce 2017 zaměstnávala společnost SICK na celém světě více než 9 000 pracovníků a dosáhla v celém koncernu obratu téměř 1,5 miliardy eur. ortfóliem, sahajícím od výrobní automatizace přes logistickou automatizaci až po procesní automatizaci, náleží společnost SICK k předním výrobcům senzorů. Jako jeden z předních výrobců senzoriky a tvůrce řešení pro průmyslová odvětví vytváří SICK perfektní základ pro bezpečné a efektivní řízení procesů, pro ochranu lidí před nehodami a pro zabránění ekologickým škodám. Naším cílem je vytvořit etický kodex pro naše jednání. Jsou v něm zakotveny naše hodnoty, ideje a plány do budoucna. Spolu se zásadami vedení a spolupráce představuje závazný, celosvětově platný rámec jednání pro všechny zaměstnance a vedoucí pracovníky. Mimo to určuje etický kodex zásady pro obchodní jednání a je tedy směrnicí pro správné chování při každodenní práci na pracovišti.
SpinnerČekejte
Tato webová stránka používá cookies
Abychom Vám dopřáli co nejlepší používání našeho webu, ukládáme do Vašeho prohlížeče malé soubory - cookies. Ty slouží k tomu, aby se Vám s webem dobře pracovalo, abychom mohli vyhodnocovat jeho návštěvnost a případně Vám usnadnili návrat k nám pomocí přesně cílené reklamy. Podle zákona některé typy cookies můžeme ukládat jen s Vaším souhlasem.