... nejen elektrotechnický velkoobchod

Rozvodnice KLV od Eatonu nyní i v pětiřadém provedení

Rozšíření se dočkalo jak provedení instalační s DIN lištami, tak provedení multimediální s montážní deskou. Úplnou novinkou jsou nové hybridní rozvodnice, které kombinují instalační a multimediální provedení v jedné skříni. Pro hybridní a multimediální rozvodnice byly vyvinuty i nové „Wi-Fi“ dveře, které výrazně méně tlumí bezdrátový signál. Kromě toho byla u řady KLV přidána řada inovací a nového příslušenství, která zjednodušují montáž a rozšiřují možnosti instalace.


 

Rozvodnice KLV v instalačním provedení

Rozvodnice KLV v instalačním provedení s DIN lištami jsou v nabídce v 1-5 řadém provedení s počtem modulů 14 až 70 a jsou dodávány volitelně se šroubovými, či bezšroubovými svorkovnicemi N/PE. Ty jsou navíc nyní dostupné i s vysokým nosičem, díky čemuž se nabízí zvýšený prostor pro protažení přívodních a vývodních kabelů. U pětiřadé varianty byl inovován i design ochranného krytu, díky čemuž došlo ke zvětšení prostoru na bocích skříně pro vedení vodičů až o 30 %. Další inovací u všech velikostí instalační rozvodnice jsou nové popisovací tabulky. K dispozici jsou přehledné samolepky, pomocí kterých lze přehledně vyznačit jednotlivé okruhy, ty lze navíc pomocí barevných samolepek ještě více zpřehlednit. To lze využít např. pro barevné odlišení jednotlivých okruhů pro příslušné proudové chrániče. Pro pětiřadé provedení je navíc k dispozici i praktická fólie s popisovacími štítky. Ty se umístí za fólii, která se jednoduše zacvakne do krycí desky. Výhodou tohoto řešení je jednoduchá úprava či doplnění popisovacích štítků.

img1.JPG
 

Rozvodnice KLV v multimediálním provedení

Rozvodnice KLV v multimediálním provedení s montážní deskou jsou v nabídce v 3-5 řadé velikosti a jsou dodávány s velkým perforovaným montážním panelem pro multimediální zařízení a jednou DIN lištou pro multimediální konektory. Montáž a zapojení multimediálních zařízení je pohodlná díky dvěma zásuvkám a držáku přístrojů, které jsou součásti dodávky. Do rozvodnice je kdykoliv možné přidat další zásuvky či nahradit DIN lištu patch panelem pro konektory RJ-45 nebo montážním panelem. Všechny multimediální rozvodnice jsou navíc dostupné i v provedení s Wi-Fi dveřmi. Tyto dveře obsahují plastovou vložku s ventilačními otvory. Sérii testů bylo prokázáno, že Wi-Fi dveře mnohem méně tlumí bezdrátový signál a zajišťují tak lepší funkčnost přístrojů využívajících bezdrátový signál. Může se jednat například o routery, modemy či jednotky pro chytrou elektroinstalaci.

img2.JPG
 

Rozvodnice KLV v hybridním provedení

Rozvodnice KLV v hybridním provedení umožňují umístění multimediálních a instalačních přístrojů do jedné skříně. Jsou dodávány vždy v pětiřadé velikosti, se dvěma nebo třemi řadami DIN lišta s velkým montážním panelem. Součástí dodávky rozvodnice jsou šroubové nebo bezšroubové svorkovnice N/PE a zároveň zásuvka a držák multimediálních přístrojů. Tyto skříně jsou velmi vhodné pro aplikace, kde není dostatek prostoru pro umístění instalační a multimediální rozvodnice. Provedení se třemi řadami DIN lišt nabízí až 42 modulů a pořád dostatečně velký montážní panel pro např. router a televizní rozbočovač, což jsou běžné multimediální zařízení využívané v bytových a domovních instalacích. Hybridní rozvodnice jsou dostupné s oceloplechovými nebo Wi-Fi dveřmi.

img3.JPG
 

Skříně KLV jako rozváděče a úplné kryty

Všechny varianty rozvodnic KLV byly odzkoušeny jako prázdné skříně pro rozváděče nízkého napětí dle ČSN EN 62208. Rozvodnice KLV tak tedy mohou být použity pro výrobu rozváděčů dle souboru norem ČSN EN 61439. Firma Eaton navíc nechala instalační rozvodnice KLV odzkoušet na EZÚ jako typově ověřené rozvodnice pro používání laiky DBO. To výrobcům rozváděčů značně zjednodušuje celý proces výroby rozváděče a posouzení shody, jelikož mohou využít zkoušek původního výrobce, díky čemuž pak nemusí provádět náročné ověřování návrhu. Pro návrh rozváděčů je vhodné používat program E-Config, oficiální ceník firmy Eaton a zároveň i konfigurátor rozváděčů nízkého napětí. E-Config výrazně usnadňuje konfiguraci rozváděče, navíc kontroluje i jeho návrh a generuje dokumentaci nutnou k posouzení shody a výrobě rozváděče. V neposlední řadě pak poskytuje uživateli i další užitečné výstupy, jako např. náhled na rozváděč či soupisku materiálu. Všechny skříně KLV byly rovněž odzkoušeny jako úplné kryty dle ČSN EN 60670-24. Úplné kryty na rozdíl od rozváděčů nejsou výrobky ve smyslu zákona 90/2016 Sb. Nepodléhají tedy posuzování shody, při jejich sestavování se však musíme řídit pokyny výrobce úplného krytu (=Eaton). Se splněním těchto pokynů při návrhu úplného krytu nám opět pomůže program E-Config. Kromě kontroly konfigurace a návrhu úplného krytu E-Config i vygeneruje potřebnou dokumentaci pro snazší kontrolu, identifikaci a revizi úplného krytu.

Nové KLV rozvodnice od Eatonu můžete zakoupit v našich prodejnách nebo na e-shopu.
SpinnerČekejte
Tato webová stránka používá cookies
Abychom Vám dopřáli co nejlepší používání našeho webu, ukládáme do Vašeho prohlížeče malé soubory - cookies. Ty slouží k tomu, aby se Vám s webem dobře pracovalo, abychom mohli vyhodnocovat jeho návštěvnost a případně Vám usnadnili návrat k nám pomocí přesně cílené reklamy. Podle zákona některé typy cookies můžeme ukládat jen s Vaším souhlasem.