... not only electrotechnical wholesale
This site uses cookies to provide services, customize ads, and analyze traffic. By using this site you agree to this.
Open filter Close filter

Main emergency switches

Hlavní nouzový vypínač odpojuje všechna zařízení např. stroje od sítě a je ručně ovladatelný. Každý stroj musí být vybaven nouzovým zařízením. To musí uvést stroj v případě nebezpečí do klidu tak, aby byly osoby nebo stroj chráněny před vzniklým nebezpečím.
 
SpinnerWait