... not only electrotechnical wholesale
This site uses cookies to provide services, customize ads, and analyze traffic. By using this site you agree to this.
Open filter Close filter

Backup resources UPS

Zařízení, které zajišťují souvislou dodávku elektrické energie pro spotřebiče, které nesmějí být neočekávaně vypnuty. Obvykle jsou zapojeny mezi primární zdroj elektřiny a vstup napájení chráněného zařízení. Zdroj jako záložní akumulátor. 
 
SpinnerWait