... not only electrotechnical wholesale
This site uses cookies to provide services, customize ads, and analyze traffic. By using this site you agree to this.
Open filter Close filter

Antenna pylons

Spočívá ve funkci anténních nosníků. Tyto anténní stožáry nemusí být umístěny pouze na zemském povrchu. Mohou být umístěny např. na střechách vysokých budov. 
 
SpinnerWait